Home > Chúng Tôi Làm Gì

Dự án RENEW, được thành lập năm 2001, là chương trình hợp tác giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm mục đích Phục hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua xây dựng một mô hình quản lý lồng ghép và toàn diện.

Dự án RENEW được các tổ chức NGO và cơ quan chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất để giải quyết hậu quả chiến tranh kể từ khi các NGO quốc tế tham gia vào hoạt động này từ năm 1996. Nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý của RENEW được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và được cung cấp thiết bị và công cụ hiện đại. Hầu hết nhân viên dự án là người Quảng Trị. Cùng với các nguồn lực địa phương khác, họ là nền tảng cho các mối quan hệ làm việc chặt chẽ với lãnh đạo và người dân tỉnh Quảng Trị trong việc triển khai sứ mệnh của dự án. Việc chú trọng sử dụng các nguồn lực cộng đồng tại chỗ cho phép RENEW thực hiện cung cấp các dịch vụ với chi phí thấp hơn cách tiếp cận dự án thông thường, và xây dựng đội ngũ tình nguyện viên từ các tổ chức địa phương như Đoàn thanh niên và mạng lưới y tế cộng đồng.

Được sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Dự án RENEW hoạt động ở bốn huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ và Đakrông. Cuối năm 2013, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị được đưa vào khu vực hoạt động của RENEW thụ hưởng chương trình giáo dục nguy cơ bom mìn của dự án.

Tất cả các trụ cột chính (chương trình) nói trên được xây dựng và triển khai lồng ghép, hỗ trợ lẫn nhau và được điều phối hợp lý bởi một Văn phòng điều phối hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Bộ CHQS tỉnh, VP. UBND tỉnh. Tham gia Ban chỉ đạo còn có đại diện nhà tài trợ và đối tác nước ngoài.


Hiện nay với sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) – đối tác kỹ thuật và nhà tài trợ chính của RENEW – và các tổ chức khác, Dự án RENEW quản lý và thực hiện các chương trình sau:

MRIGiáo Dục Nguy Cơ Bom Mìn
Mục tiêu cơ bản của chương trình giáo dục nguy cơ bom mìn của Dự án RENEW là tiếp tục giảm thiểu nguy cơ tai nạn bom mìn trong trẻ em và người lớn thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng để hỗ trợ các hoạt động xử lý bom mìn lưu động. Đọc thêm ở đây.

MVAHỗ Trợ Nạn Nhân
Mục tiêu chính của chương trình hỗ trợ nạn nhân của Dự án RENEW là phục hồi cuộc sống và sinh kế của nạn nhân bom mìn và chất độc da cam thông qua các sáng kiến hỗ trợ cho các gia đình và cá nhân người khuyết tật. Đọc thêm ở đây.

EODKhảo sát và Rà Phá Bom Mìn
Hoạt động rà phá bom mìn thực tế của Dự án RENEW trong gần 10 năm qua cho thấy rằng các vật liệu nổ như bom bi, lựu đạn, đạn cối và đạn pháo nằm ở trên hoặc ngay dưới mặt đất là mối nguy hiểm thực sự đối với người dân. Do đó điều quan trọng là duy trì và phát triển năng lực hủy nổ bom mìn lưu động để bảo đảm an toàn cho người dân. Đọc thêm ở đây.

mushroomSứ Mệnh Của Nấm
Sứ mệnh của Nấm là một chương trình hợp tác giữa Dự án RENEW và Viện Humpty Dumpty (HDI) trong giai đoạn 2009-2014 có mục đích hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bom mìn vượt qua hoàn cảnh khó khăn do chấn thương và tàn tật dẫn đến đói nghèo. Đọc thêm ở đây.

7,044 total views, 1 views today