Home > Projects > HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Mục tiêu chính của chương trình hỗ trợ nạn nhân của Dự án RENEW là phục hồi cuộc sống và sinh kế của nạn nhân bom mìn và chất độc da cam thông qua các sáng kiến hỗ trợ cho các gia đình và cá nhân người khuyết tật.

Hiện tại Dự án RENEW thông qua các đối tác địa phương gồm Sở Y tế, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đang triển khai  hỗ trợ nạn nhân thông qua các can thiệp sau đây:

Các can thiệp chính Kết quả đạt được
Vốn tín dụng xoay vòng hỗ trợ phụ nữ gia đình nạn nhân vay vốn chăn nuôi gia súc. 450 hộ gia đình tham gia vay vốn để chăn nuôi trâu, bò, lợn và các loại gia cầm khác để tăng thu nhập.
Phục hồi chức năng lưu động 993 nạn nhân bom mìn và người khuyết tật được khám và cung cấp chân, tay giả và các dụng cụ chỉnh hình để tái hòa nhập cộng đồng.
Đào tạo nghề cho người mù để tăng thu nhập. 50 người mù ở hai huyện Hải Lăng và Hướng Hóa có kỹ năng sản xuất hương, tăm tre và chổi đót để kiếm thu nhập.
Giảm nghèo cho các gia đình nạn nhân thông qua hỗ trợ trồng nấm. 193 hộ gia đình nạn nhân và người khuyết tật, phụ nữ đơn thân được cung cấp kiến thức và dụng cụ để trồng nấm.

Với thực tế còn 1.300 người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ chân, tay giả, Dự án RENEW sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ để tiếp tục chương trình phục hồi chức năng lưu động. Đồng thời tổ chức các chuyến thăm khám để chỉnh sửa, thay mới chân, tay giả cho những đối tượng đã được phục hồi chức năng trước đây, do mỏm cụt và điều kiện y tế thay đổi.

Bên cạnh duy trì các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn, Dự án RENEW sẽ hợp tác với Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị  tìm kiếm nguồn tài trợ  để thực hiện một số dự án thí điểm dựa vào phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và mô hình quản lý trường hợp và cải thiện sinh kế cho gia đình nạn nhân chất độc da cam. Trọng tâm sẽ hướng đến các huyện có số nạn nhân chất độc da cam cao.

2,173 total views, 0 views today